dimarts, 3 de novembre del 2009

Diu la religió: "Quan Deu va crear el món, va veure que era bó". Què diria ara?Som més que fills i filles de la Terra (homo ve de humus, Terra fèrtil, i  adam, que ve de adamah, terra fecunda). La nostra singularitat és la de ser els cuidadors de la Terra, els jardiners en  l'"Edén terrenal", i no els seus destructors.